Wielka Tajemnica Wiary

      W tych dniach skupiamy całą naszą uwagę na tajemnicy Eucharystii. Ludzkie słowa nigdy nie wyrażą jak bardzo rzeczywista i prawdziwa jest obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Jeśli chcemy choć trochę przybliżyć się do poznania tej tajemnicy, to trzeba nam przypomnieć słowa Pana Jezusa, skierowane do uczniów: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Dał i daje codziennie Właśnie w sakramentach. Pragnieniem Boga jest dziele się z nami miłością, ale też przemiana naszego życia tą miłością. Jezus może wejść w każdy zakamarek naszego życia, w każde zranienie, doświadczenie grzechu. A najpełniej i najowocniej robi to właśnie w Eucharystii, gdzie przychodzi w sposób fizyczny, żeby dać samego siebie. Jeśli mamy Jezusa, mamy tak naprawdę wszystko. A jeśli mamy wszystko, to mamy także życie wieczne, którym Jezus chce się z nami dzielić. Kiedyś św. Augustyn pięknie opisał to, co daje nam zjednoczenie z Chrystusem: „Kiedy do Ciebie przywrę całą moją istotą, skończy się dla mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, których napełniasz, dźwigasz ku górze”.  

*******

Chór parafialny w Powroźniku

       Radością naszej Parafii jest chór mieszany czterogłosowy, który wykonuje pieśni liturgiczne podczas Mszy świętych i nabożeństw.  W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, dzięki działaniom chóru parafialnego zgromadzenie wiernych może włączyć się w śpiew liturgiczny i w ten sposób wyrażać swą wiarę i pobożność. Chór działający przy naszej Parafii ubogaca liturgię, budząc u wiernych uczucia czci, szacunku i miłości wobec Pana Boga. Śpiew chóralny, obok oddawania chwały Bogu, sprzyja rozwojowi kultury muzycznej, angażuje chórzystów w życie liturgiczno-modlitewne Parafii i wspomaga w pogłębionym doświadczeniu liturgii, stając się pewną formą katechezy dorosłych. W Uroczystość Bożego Ciała nasz chór po raz pierwszy wystąpił w jednolitych strojach. Niech chwała Boża, płynąca z chóralnego śpiewu, rozbrzmiewa swą potęgą.

*********

Pomoc dla Szymonka

   Kilkumiesięczny Szymonek, walczy z nowotworem. Jest to neuroblastoma poorly differentiated subtype IV stopnia złośliwości – potwór, który w tak szybkim tempie dał przerzuty do prawie całego ciałka dziecka. Zaatakował skórę, szpik kostny, nerki, wątrobę. Szymonek jest w trakcie chemioterapii, lecz czeka go jeszcze długa droga: operacja, superchemia, radioterapia, autoprzeszczep, przeszczepy i bardzo droga immunoterapia, która kosztuje bagatela 500 tysięcy złotych. Szymonek ma dopiero 8 miesięcy, a jego domem jest szpital. Prosimy o pomoc aby uratować to dziecko. Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie finansowe na wyleczenie Szymonka. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc i dziękujemy.

Pomóc Szymonkowi można dokonując wpłaty na konto: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba” Santander Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 Tytułem: “2579 pomoc dla Szymona Porębskiego”

Aby przekazać 1% podatku dla Szymonka: należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “2579 pomoc dla Szymona Porębskiego”

*******

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.