Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

      W obecnym roku liturgicznym skupiamy naszą uwagę na sprawowaniu Eucharystii. Chcemy pogłębić to wszystko, co związane jest z pięknem sprawowanej liturgii Mszy św. Trzeba, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Ludzkie słowa nigdy nie wyrażą jak bardzo rzeczywista i prawdziwa jest obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Jeśli chcemy choć trochę przybliżyć się do poznania tej tajemnicy, to trzeba nam przypomnieć słowa Pana Jezusa, skierowane do uczniów: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Pragnieniem Boga jest dziele się z nami miłością, ale też przemiana naszego życia tą miłością. Jezus może wejść w każdy zakamarek naszego życia, w każde zranienie, doświadczenie grzechu. A najpełniej i najowocniej robi to właśnie w Eucharystii, gdzie przychodzi w sposób fizyczny, żeby dać samego siebie. Jeśli mamy Jezusa, mamy tak naprawdę wszystko. A jeśli mamy wszystko, to mamy także życie wieczne, którym Jezus chce się z nami dzielić. Warto przypomnieć też  słynny list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Zauważa, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako “Dnia Pańskiego”, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

*******

Remont zabytkowego ogrodzenia wokół cerkwi  w Powroźniku

      W lipcu 2021 r. podjęliśmy prace remontowe przy zabytkowym ogrodzeniu kamiennym wokół cerkwi w Powroźniku. Zadanie pn. „Powroźnik, kościół pw. św. Jakuba Apostoła Młodszego (1604 r.): remont zabytkowego ogrodzenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Ochrona zabytków”. Całkowity koszt zadania: 156 366,10 PLN. Kwota dofinansowania: 130 000 PLN.

*********

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.