Maj – miesiąc Matki Bożej

     Zwyczaj zanoszenia szczególnych modlitw do Matki Bożej w miesiącu maju istnieje od czasów średniowiecza. W pewnym wymiarze jest on związany w faktem, że w maju rozkwita wiele kwiatów, które zbierano i zanoszono przed obrazy lub figury Matki Bożej, które ofiarowano Jej, wraz z modlitwą. Jeden ze średniowiecznych mistyków, bł. Henryk Suzo, w swoich pismach zaświadcza, że jako dziecko w maju zbierał kwiaty i niósł je dla Matki Bożej. Chętnie też plótł wieńce i układał je na głowie Matki Chrystusa. W nagrodę Matka Boża obdarzyła go wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. Również św. Filip Neri miał zwyczaj gromadzić dzieci przy obrazach i figurach Matki Bożej, składając kwiaty u Jej stóp i śpiewając pieśni ku Jej czci. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w roku 1549, kiedy w Niemczech została wydana książeczka zatytułowana „Maj duchowy”. Jednak za autora nabożeństw majowych uważa się jezuitę Ansolani (1713), który w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert ku czci Matki Bożej, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W ślad na nim również inni jezuici propagowali nabożeństwa majowe: zachęcali do przyozdabiania kwiatami obrazów i figur Matki Bożej, do odmawiania modlitw ku Jej czci oraz do składania „duchowych kwiatków” czyli wyrzeczeń. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), następnie misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852). W połowie XIX wieu nabożeństwo to było znane już w wielu krajach. Wielkim propagatorem nabożeństw majowych był papież Pius XII, który wielokrotnie zachęcał do szczególnej modlitwy ku czci Matki Bożej w miesiącu maju, dla uproszenia zakończenia II wojny światowej, zaś w encyklice „Auspicia quae eam”, wydanej w 1948 roku, polecił, aby w miesiącu maju modlić się o trwały pokój, za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki.

*******

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

      W obecnym roku liturgicznym skupiamy naszą uwagę na sprawowaniu Eucharystii. Chcemy pogłębić to wszystko, co związane jest z pięknem sprawowanej liturgii Mszy św. Trzeba, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Ludzkie słowa nigdy nie wyrażą jak bardzo rzeczywista i prawdziwa jest obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Jeśli chcemy choć trochę przybliżyć się do poznania tej tajemnicy, to trzeba nam przypomnieć słowa Pana Jezusa, skierowane do uczniów: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Pragnieniem Boga jest dziele się z nami miłością, ale też przemiana naszego życia tą miłością. Jezus może wejść w każdy zakamarek naszego życia, w każde zranienie, doświadczenie grzechu. A najpełniej i najowocniej robi to właśnie w Eucharystii, gdzie przychodzi w sposób fizyczny, żeby dać samego siebie. Jeśli mamy Jezusa, mamy tak naprawdę wszystko. A jeśli mamy wszystko, to mamy także życie wieczne, którym Jezus chce się z nami dzielić. Warto przypomnieć też  słynny list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Zauważa, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako “Dnia Pańskiego”, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

*******

Chór parafialny „Cantores Sancti Jakobi” w Powroźniku

       Radością naszej Parafii jest chór mieszany czterogłosowy, który wykonuje pieśni liturgiczne podczas Mszy świętych i nabożeństw.  W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, dzięki działaniom chóru parafialnego zgromadzenie wiernych może włączyć się w śpiew liturgiczny i w ten sposób wyrażać swą wiarę i pobożność. Chór działający przy naszej Parafii ubogaca liturgię, budząc u wiernych uczucia czci, szacunku i miłości wobec Pana Boga. Śpiew chóralny, obok oddawania chwały Bogu, sprzyja rozwojowi kultury muzycznej, angażuje chórzystów w życie liturgiczno-modlitewne Parafii i wspomaga w pogłębionym doświadczeniu liturgii, stając się pewną formą katechezy dorosłych. W Uroczystość Bożego Ciała nasz chór po raz pierwszy wystąpił w jednolitych strojach. Niech chwała Boża, płynąca z chóralnego śpiewu, rozbrzmiewa swą potęgą.

*********

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.