Posłani w pokoju Chrystusa

      W obecnym roku liturgicznym szukamy odpowiedzi na pytanie, jak żyć Eucharystią na co dzień i jak dzielić się tym z innymi. Jak bowiem zauważa Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis” Eucharystia jest tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Udział w Eucharystii powinien być nieodłącznie związany z codziennym życiem nacechowanym miłością, której uczymy się od Jezusa Eucharystycznego. Przejawem tej miłości jest budowanie relacji z Bogiem a następnie relacji z bliźnimi. Relacja z Bogiem to wiara, zaufanie Bogu jako jedynemu Panu i Królowi naszego życia. Relacja z bliźnimi to szacunek i miłość do każdego człowieka a także świadomość bycia misjonarzami: aby swoim życiem głosicie innym Chrystusa.

*******

Remont zabytkowego ogrodzenia wokół cerkwi  w Powroźniku

      W lipcu 2021 r. podjęliśmy prace remontowe przy zabytkowym ogrodzeniu kamiennym wokół cerkwi w Powroźniku. Zadanie pn. „Powroźnik, kościół pw. św. Jakuba Apostoła Młodszego (1604 r.): remont zabytkowego ogrodzenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Ochrona zabytków”. Całkowity koszt zadania: 156 366,10 PLN. Kwota dofinansowania: 130 000 PLN.

*********

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.