Wierzę w Kościół Chrystusowy

     W obecnym roku liturgicznym szukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy pogłębić i ożywić wiarę w Kościół, jako Mistyczne Ciało Chrystusa. „Bardzo często towarzyszy nam dziś pewne niedowierzanie. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza, przede wszystkim nie znamy treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę co niedzielę w liturgii, a bardzo często nie wiemy do końca, co wyznajemy. Kiedy świat coraz bardziej nastaje na Kościół, tym bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, jego zadania, cele, sens. Dlatego potrzebujemy zgłębić prawdę o Kościele – tę prawdę, która jest nam przez samego Boga objawiona” /Bp Andrzej Czaja/. 

*******

Remont zabytkowego ogrodzenia wokół cerkwi  w Powroźniku

      W lipcu 2021 r. podjęliśmy prace remontowe przy zabytkowym ogrodzeniu kamiennym wokół cerkwi w Powroźniku. Zadanie pn. „Powroźnik, kościół pw. św. Jakuba Apostoła Młodszego (1604 r.): remont zabytkowego ogrodzenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Ochrona zabytków”. Całkowity koszt zadania: 156 366,10 PLN. Kwota dofinansowania: 130 000 PLN.

*********

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.