Dar modlitwy za zmarłych

        Miesiąc listopad jest w liturgii Kościoła szczególnie poświęcony modlitwie za zmarłych. Pamiętamy o nich udając się z modlitwą na cmentarze oraz biorąc udział w wypominkach. Tym praktykom religijnym przyświecają słowa z 2 Księgi Machabejskiej: „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni” (2 Mach 12,6). Znaczące są również słowa bł. Honorata Koźmińskiego, który zachęcając do modlitwy za dusze czyśćcowe przekonywał: „Czyściec trwać musi do końca świata, bo zawsze będą dusze potrzebujące oczyszczenia. Jakaż to wielka radość dla tych dusz i jak pożądana, kiedy wchodzą już do nieba. Każda godzina ulgi jest dla nich łaską, o której nigdy nie zapomną tym, co im to wyjednają. Bóg, kochając te dusze, każde poświęcenie i usługę za nie ofiarowaną oddaje im zaraz w słodkiej uldze widokiem skróconych mąk czyśćcowych, a tym, co im tę ulgę niosą, zalicza to na wieczną nagrodę”. Modlitwa różańcowa wraz z wypominkami odmawiana jest w naszym kościele codziennie w tygodniu o godz. 16.30.

********

Wielka Tajemnica Wiary

      W obecnym roku liturgicznym skupiamy naszą uwagę na tajemnicy Eucharystii. Ludzkie słowa nigdy nie wyrażą jak bardzo rzeczywista i prawdziwa jest obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Jeśli chcemy choć trochę przybliżyć się do poznania tej tajemnicy, to trzeba nam przypomnieć słowa Pana Jezusa, skierowane do uczniów: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Dał i daje codziennie Właśnie w sakramentach. Pragnieniem Boga jest dziele się z nami miłością, ale też przemiana naszego życia tą miłością. Jezus może wejść w każdy zakamarek naszego życia, w każde zranienie, doświadczenie grzechu. A najpełniej i najowocniej robi to właśnie w Eucharystii, gdzie przychodzi w sposób fizyczny, żeby dać samego siebie. Jeśli mamy Jezusa, mamy tak naprawdę wszystko. A jeśli mamy wszystko, to mamy także życie wieczne, którym Jezus chce się z nami dzielić. Kiedyś św. Augustyn pięknie opisał to, co daje nam zjednoczenie z Chrystusem: „Kiedy do Ciebie przywrę całą moją istotą, skończy się dla mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, których napełniasz, dźwigasz ku górze”.  

*******

Chór parafialny w Powroźniku

       Radością naszej Parafii jest chór mieszany czterogłosowy, który wykonuje pieśni liturgiczne podczas Mszy świętych i nabożeństw.  W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, dzięki działaniom chóru parafialnego zgromadzenie wiernych może włączyć się w śpiew liturgiczny i w ten sposób wyrażać swą wiarę i pobożność. Chór działający przy naszej Parafii ubogaca liturgię, budząc u wiernych uczucia czci, szacunku i miłości wobec Pana Boga. Śpiew chóralny, obok oddawania chwały Bogu, sprzyja rozwojowi kultury muzycznej, angażuje chórzystów w życie liturgiczno-modlitewne Parafii i wspomaga w pogłębionym doświadczeniu liturgii, stając się pewną formą katechezy dorosłych. W Uroczystość Bożego Ciała nasz chór po raz pierwszy wystąpił w jednolitych strojach. Niech chwała Boża, płynąca z chóralnego śpiewu, rozbrzmiewa swą potęgą.

*********

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.