Parafialny Oddział Caritas

           Parafialny Oddział Caritas należy do struktur Caritas Diecezji Tarnowskiej. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik. Głównym celem Oddziału jest pomoc osobom chorym lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i losowej. Ważnym zadaniem jest też zachęta skierowana do całej wspólnoty parafialnej, aby podejmować czyny miłosierdzia wobec bliźnich. Parafialny Oddział Caritas w Powroźniku podejmuje następujące działania:
• Prowadzenie stałej formacji duchowej członków Oddziału;
• Stałe rozeznawanie potrzeb;
• Przeprowadzanie zbiórek żywności dla potrzebujących w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
• Zbieranie dobrowolnych ofiar przy okazji rozprowadzania stroików i ozdób świątecznych przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą
• Organizacja rodzinnego festynu charytatywnego „Rodzina zawsze razem”
• Podejmowanie konkretnej pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych i losowych;
• Prowadzenie stałej formacji duchowej członków oddziału;
• Współpraca z grupami parafialnymi;
• Współpraca z organami samorządowymi.