Róże Żywego Różańca

              „Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat modlą się w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy oraz w wielu innych intencjach. Wspólnota ta ma charakter modlitewno-formacyjny. Została zainicjowana przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka tworzenia grup Żywego Różańca powstała już pod koniec XIX wieku. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej „Różą Różańcową”. Pierwotnie każda Róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca). Na czele każdej Róży Różańcowej stoi zelator (zelatorka), który troszczy się o ducha modlitwy w Róży, dba o zachowanie pełnego składu Róży oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic różańcowych. Każda osoba z Róży codziennie przez miesiąc odmawia przynajmniej jedną z tajemnic różańcowych. W ten sposób w całej grupie każdego dnia rozważane są wszystkie tajemnice różańcowe. „Zmiana tajemnic” różańcowych odbywa się raz w miesiącu. Podczas każdej zmiany wszystkim członkom przydziela się po jednej tajemnicy w taki sposób, aby w danej Róży każdego dnia były odmówione wszystkie tajemnice.
      W naszej Parafii zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 (w Wojkowej po Mszy św. o godz. 9.30)