Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzą Ministranci Ołtarza i Lektorzy Słowa Bożego.

       Ministrant Ołtarza posługuje przy ołtarzu podczas sprawowania Mszy świętej i innych nabożeństw liturgicznych. Słowo „ministrare” z języka łacińskiego znaczy „służyć”. Słowo to wskazuje najpierw na podstawowe zadanie każdego ministranta, jakim jest służba Bogu podczas liturgii. W tym zawarta jest troska o to, aby liturgia była piękna. Zaangażowanie ministranta w piękno służby Bożej wymaga od niego przede wszystkim troski o duchowe piękno serca i świadectwo pięknego życia religijnego i moralnego wobec innych. Dlatego podstawowym zadaniem każdego ministranta jest troska o prawdziwe życie religijne, które zawiera w sobie: codzienną modlitwę poranną i wieczorną, systematyczny udział w niedzielnych i świątecznych Mszach św., regularną spowiedź na każdy I piątek miesiąca, pracę nad  sobą. Obok tego podstawowego zadania ministranci powinni realizować następujące zasady:

ZASADY MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

 

            Lektor Sowa Bożego – jest to posługa w zgromadzeniu liturgicznym polegająca na odczytywaniu podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Ponadto lektor może odczytywać wezwania Modlitwy Powszechnej podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ LEKTORA:

• Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się żyć według głoszonego Słowa.

• Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także poprzez ćwiczenie tekstu czytań.

• Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź i pracę nad sobą.

• Lektor świadczy o Chrystusie w codziennym życiu poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków i odpowiednie zachowanie w kościele, domu, szkole i wszędzie, gdziekolwiek spędza swój czas.

• Lektor stara się być dobrym przykładem dla innych, zwłaszcza młodszych ministrantów.

 

Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się w czwartki o godz. 16.00 (latem o godz. 17.00)