Chór parafialny

         Chór parafialny wykonuje utwory muzyczne podczas Mszy św. i innych nabożeństw liturgicznych. W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, dzięki działaniom chóru parafialnego zgromadzenie wiernych może włączyć się w śpiew liturgiczny i w ten sposób wyrażać swą wiarę i pobożność. Chór działający przy naszej Parafii jest mieszany i wielogłosowy i ubogaca liturgię, budząc u wiernych uczucia czci, szacunku i miłości wobec Pana Boga. Śpiew chóralny, obok oddawania chwały Bogu, sprzyja rozwojowi kultury muzycznej, angażuje chórzystów w życie liturgiczno-modlitewne Parafii i wspomaga w pogłębionym doświadczeniu liturgii, stając się pewną formą katechezy dorosłych. Próby chóru odbywają się we wtorki o godz. 20.00.