Dziewczęca Służba Maryjna

                  Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewcząt, które pragną zawierzyć swoje życie Maryi i wpatrując się w Jej wzór wzrastać w wierze oraz w dobrym życiu. Głównym zadaniem DSM w naszej Parafii jest służba Panu Bogu i Maryi poprzez formację duchową i włączanie się w życie liturgiczne Parafii. Formacja duchowa jest realizacją pięciu zadań Dziecka Maryi:
– posłuszeństwo rodzicom i wychowawcom
– troska o jedność we wspólnocie
– niesienie radości
– duch ofiary
– przyjaźń z Jezusem i szerzenie dobra
Udział w życiu liturgicznym Parafii obejmuje śpiew psalmów podczas liturgii oraz śpiewy liturgiczne w ramach scholi DSM.

Spotkania DSM odbywają się w każdą sobotę o godz. 14.30 (w okresie letnim o godz. 15.00)