Intencje Mszy św. pogrzebowych za śp. Ks. Prałata Bogusława Zawiślaka

INTENCJE POGRZEBOWE
Ś.P. Ks. Prałat Bogusław Zawiślak

1 Od Rady Parafialnej
2 Od Agnieszki i Mariusza Rymarczyk z rodziną
3 Od Marii i Józefa Chorążyk
4 Od Ireny i Ryszarda Mosur
5 Od rodziny Rusiniaków
6 Od rodziny Rusnaków
7 Od rodziny Talandów
8 Od Zuzanny i Zbigniewa Tubek z rodziną
9 Od Liturgicznej Służby Ołtarza /3 Msze św./
10 Od Dziewczęcej Służby Maryjnej /3 Msze św./
11 Od kościelnego Jakuba /3 Msze św./
12 Od rodziny Kąckich /2 Msze św./
13 Od Ewy i Wiesława Porębskich z rodziną
14 Od Marii i Franciszka Tarasek
15 Od Reginy i Stefana Sroka z rodziną
16 Od rodziny Tojanów
17 Od rodziny Buliszaków
18 Od Violetty i Jerzego Pociecha z rodziną
19 Od Stefana i Ludmiły Myjak z rodziną
20 Od Jana Sasak z rodziną
21 Od Urszuli Oleksy
22 Od sąsiadów Marty i Andrzeja Musiał
23 Od rodziny Lichoniów z Grybowa
24 Od Katarzyny i Marka Garncarczyk z rodziną
25 Od Ireny i Franciszka Kucia
26 Od lektora Jakuba Orłowskiego z rodzicami
27 Od Lidii i Jacka Jagiełka
28 Od Stanisławy i Jana Janik
29 Od Małgorzaty i Czesława Siembab z rodziną
30 Od Przewodnika Pawła Kąckiego /3 Msze św./
31 Od Mileny i Macieja Gurbów
32 Od Mariana i Urszuli Gurbów
33 Od Józefy i Stanisława Siutów
34 Od Barbary Prusek z rodziną
35 Od Krystyny Szarota
36 Od Barbary i Mariana Oleksy z rodziną
37 Od Anny Oleksy
38 Od Lucyny i Marka Ziębowicz
39 Od Anny i Adama Morańskich z dziećmi
40 Od Janiny Garncarczyk
41 Od Małgorzaty, Agnieszki i Janusza Mosur
42 Od Bogumiły i Józefa Ziębowicz
43 Od Katarzyny i Bogdana Cięciwa z dziećmi
44 Od Margaretek
45 Od Marii i Ferdynanda Matląg z rodziną
46 Od rodziny Dziekan
47 Od Burmistrzów i Radnych Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
48 Od Bogdana Matląga z rodziną
49 Od Bronisławy i Wacława Ilmurzyńskich z Warszawy
50 Od Przyborowskich
51 Od Teresy Witowskiej /2 Msze św./
52 Od tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej z wychowawczynią
53 Od Mariana i Bogumiły Bednarzów z Tylicza
54 Od Ludwika i Wiolety Podolak z Tylicza
55 Od chóru parafialnego w Powroźniku
56 Od Antoniego Kantor z rodziną z Kanady /2 Msze św./
57 Od Jadwigi Kusiak z Nowego Sącza
58 Od Danuty Peciak z rodziną z Nowego Sącza /2 Msze św./
59 Od Elżbiety i Piotra Filip z rodziną
60 Od rodziny Chronowskich z dziećmi
61 Od dyrektora i pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
62 Od Parafialnego Oddziału Caritas w Powroźniku
63 Od Barbary i Krzysztofa Ziębowicz z rodziną
64 Od Magdaleny i Grzegorza Pawłowskich z rodziną
65 Od Ryszarda Kąckiego z rodziną
66 Od Joanny i Romana Śmierciak z dziećmi
67 Od Zofii Pawłowskiej z rodziną
68 Od rodzin Majerskich i Barnasiów
69 Od siostry Nazarii Majerskiej
70 Od Marii Hajduga z dziećmi
71 Od rodziny Kurasiów
72 Od Marii Półtorak z dziećmi
73 Od Róży MB Częstochowskiej
74 Od Juliana i Władysławy Cichoń
75 Od katechetki z rodziną /2 Msze św./
76 Od rodziny Janasów
77 Od Stefanii Mosur
78 Od Kazimierza i Zofii Płachta z rodziną
79 Od uczniów Szkoły Podstawowej w Powroźniku – rocznik 1983
80 Od pracowników Przedszkola w Powroźniku
81 Od Lucyny Smoczyńskiej
82 Od pewnej osoby
83 Od rodziny Smelów
84 Od Anny Motyka z rodziną
85 Od rodziny Ciarachów
86 Od wdzięcznej uczennicy Diany Barnaś z rodziną
87 Od Janiny i Ryszarda Kałuzińskich
88 Od Teresy Galik z rodziną
89 Od Ireny i Jana Grycz
90 Od Józefy i Rudolfa Smydów z rodziną
91 Od rodziny Krokowskich
92 Od Anny i Adama Bartusiaków
93 Od rodziny Daniel
94 Od Grzegorza i Moniki Franczyk
95 Od Bogdana i Haliny Cichoń
96 Od p. Czaplińskiej z rodziną
97 Od rodziny Gucwów
98 Od Marii i Krzysztofa Tomasiak
99 Od Anny Tomasiak
100 Od Stanisławy Mordarskiej
101 Od Jolanty i Pawła Hajduga z dziećmi
102 Od rodziny Rysiów
103 Od Joanny i Tomasza Turek z dziećmi
104 Od Janiny i Macieja Guzik
105 Od Kazimiery Oczkoś
106 Od Lucyny i Janusza Oczkoś
107 Od Marii i Franciszka Trybulec
108 Od Zarządu i pracowników Firmy „Mineral Complex”
109 Od Andrzeja Pyrcia z rodziną
110 Od Janiny Citak z rodziną
111 Od rodziny Czubów
112 Od Jolanty Czachura z rodziną
113 Od pracowników Domu Wczasowego „Janosik”
114 Od Ireny i Włodzimierza Jagiełło
115 Od Anny i Macieja Hajduga
116 Od Parafian z Wojkowej /6 Mszy św./
117 Od Agnieszki i Jarosława Skraba z rodziną
118 Od Rady Sołeckiej, Radnej i Sołtysa z Wojkowej
119 Od Janiny Strzeleckiej
120 Od rodziny Wolaków
121 Od siostry, siostrzenicy i siostrzeńca
122 Od rodziny Głąb
123 Od Róży Kobiet pw. św. O. Pio /3 Msze św./
124 Od Jana i Wiesławy Poręba
125 Od Kazimierza i Krystyny Lorek
126 Od Władysława Paduli z rodziną
127 Od Grupy Różańcowej
128 Od Zofii Jarzębak z rodziną
129 Od Grzegorza Prusek z rodziną
130 Od Beaty, Piotra i Gabrysi Prusek
131 Od Barbary i Stanisława Majerskich z rodziną
132 Od Józefy i Mirosława Pyrć
133 Od Bożeny i Tadeusza Kudlików
134 Od rodziny Juliana i Roberta Majewskich
135 Od Teresy i Jerzego Musiałów z rodziną
136 Od Katarzyny Gołyźniak z rodziną z Krużlowej
137 Od Ewy i Henryka Szczepaniaków
138 Od rodziny Syjudów
139 Od Franciszka i Katarzyny Myjak
140 Od Mirosława Myjaka z rodziną
141 Od Andrzeja Myjaka z rodziną /z Anglii/ – 2 Msze św.
142 Od Wincentego Myjaka z rodziną z Wojkowej
143 Od Katarzyny i Mirosława Wajdów
144 Od Marty i Dariusza Drożdż z córką
145 Od nauczycieli i pracowników ZSP w Powroźniku
146 Od pracowników UMiGU w Muszynie
147 Od Lucyny i Mieczysława Franczyków
148 Od Teresy i Tadeusza Śliwińskich z dziećmi z Powroźnika
149 Od Janiny i Andrzeja Jagiełłów
150 Od rodziny Lorków
151 Od Róży Różańcowej pw. bł. Karoliny
152 Od Anny i Franciszka Pustułków z rodziną
153 Od Barbary i Antoniego Pustułka
154 Od Krystyny Owsianka z rodziną
155 Od Ewy i Jarosława Heilman
156 Od rodziny Bochniarzów
157 Od Iwony i Tomasza Jarzębak z dziećmi
158 Od Magdaleny i Bogdana Galik
159 Od Przemysława i Barbary Żabińskich z rodziną
160 Od rodziny Adamczyków
161 Od Katarzyny i Krzysztofa Nieciów z dziećmi
162 Od Zygfryda Gierszewskiego
163 Od Jolanty i Rafała Łacnych
164 Od Bartłomieja Gierszewskiego z żoną i dziećmi
165 Od Daniela Ciaracha z rodziną
166 Od Marii Giza z rodziną
167 Od Małgorzaty i Bogdana Miesiarczyk z rodziną
168 Od Agaty i Józefa Jamrozowicz z rodziną
169 Od rodziny Gościńskich z Dominikowic
170 Od Anny Bednarz z rodziną z Krynicy
171 Od Marii i Tadeusza Borkowskich
172 Od Marii Kałuża z rodziną
173 Od Władysława Wysopal z rodziną /2 Msze św./
174 Od Zofii i Józefa Cieślów z rodziną
175 Od Wandy, Wincentego, Henryka Majerskich
176 Od Małgorzaty i Zbigniewa Jarzębaków
177 Od Zofii i Stanisława Faronów z rodziną
178 Od sołtysa i Rady Sołeckiej
179 Od Koła Gospodyń Wiejskich z Powroźniku
180 Od mieszkańców Powroźnika /18 Mszy św./
181 Od Jolanty i Mieczysława Padulów z rodziną
182 Od Jolanty i Paula
183 Od Katarzyny i Mariana Górów
184 Od Wojciecha Zawiślaka z żoną
185 Od Doroty i Piotra Pogrzeba z rodziną
186 Od Marleny i Bartłomieja Zawiślak
187 Od brata Stanisława z żoną
188 Od Iwony i Dariusza Stasik
189 Od Ewy i Władysława Półtorak
190 Od Agnieszki i Krzysztofa Litwa
191 Od Andrzeja i Lidii Półtorak z rodziną
192 Od Zbigniewa Tomasiak z rodziną
193 Od Stanisława Sosnowskiego z rodziną
194 Od Moniki Miśkiewicz
195 Od Małgorzaty i Adama Cebula
196 Od Józefy Wąchała
197 Od rodziny Bobowskich i Mordarskich
198 Od Zofii Król
199 Od Anny i Andrzeja Mordarskich
200 Od Elżbiety i Pawła Polańskich z rodziną
201 Od Anety i Marka Galik z rodziną
202 Od Leszka i Beaty Matląg
203 Od Czesława i Krystyny Matląg z rodziną
204 Od Róży pw. Matki Bożej Wniebowzięcia
205 Od rodziny Nieciów i Dulaków
206 Od rodziny Sowów
207 Od Bernadety i Bronisława Homiak
208 Od Danuty i Stanisława Dudczak z rodziną
209 Od Danuty i Janusza Śliwińskich z rodziną
210 Od uczestników pogrzebu